Om Rosenlund Hamn

Et tradisjonsrikt hotell med mye historie i veggene

Lange tradisjoner

Rosenlund Hamn er i dag eid av Roger Halsebakk og familie. Han vokste opp på Sandsøya som tredje generasjon Halsebakk på øya.

Som en del av befolkningsutviklingen de siste tiårene, så har folketallet på øysamfunnene blitt stadig lavere. Økt sentralisering har ført til at arbeidsplasser har forsvunnet og nødvendig investeringer har uteblitt. Familien ønsket å gjøre noe med dette.

Da Rogers datter, Anja Halsebakk, ville etablere seg på Sandsøya og Rosenlund Marina ble lagt ut for salg ble det raskt tatt en beslutning om å kjøpe stedet.

Rosenlund Marina skiftet navn til Rosenlund Hamn; Her ønsker familien Halsebakk å skape en unik møteplass som skal gi nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger for hele Sandsøya.

Kontakt oss

Kontakt oss

Rosenlund Hamn AS

Rosenlund
6089 Sandshamn

Resepsjon

Tlf: +47 907 82 869
E-post: booking@rosenlundhamn.no